\ Aplikace

Aplikace
Přístup k zařízení se děje pomocí standardních vstupně-výstupních operací nabízených operačním systémem. USB zařízení a jeho ovladače definují pojmenovanou rouru, na kterou lze volat funkce pro práci se soubory (jako je tomu u souborů souborového systému).

Zápis v shellu
echo A >> \\.\USBPIPE
Zápis v C
void main(){
	FILE * f;
	f = fopen ("\\\\.\\USBPIPE","wb");
	fputc('A',f);
	fclose(f);
}
Zápis v Pascalu
var f:file of char;
begin
	assign(f,'\\.\USBPIPE');
	rewrite(f);
	write(f,'A');
	close(f);
end;
Čtení z roury je obtížnější, protože není předem známo, kolik znaků je k dispozici pro čtení. Volání čtecích funkcí je většinou blokující, čili program čeká, dokud neobdrží od zařízení tolik bytů, o kolik žádal. Pro čtení dat ze zařízení na příkazové řádce je lepší použít program, který čte stanovený počet bytů a provádí jednoduché formátování přijatých dat.

Čtení z shellu
c:\>piperead -c 10 -d 300 -f " - 0x%%hx" -lf -t < \\.\usbpipe

c:\>piperead
Piperead - read characters from standard pipe
piperead [switch [parameter]]
-c count
-f format - %c %i %x (same as in printf)
-lf - line feed
-d delay
-t show time

Čtení v C
void main(){
	FILE * f;
	char a;
	f = fopen ("\\\\.\\USBPIPE","rb");
	a=fgetc(f);
	fclose(f);
	putchar(a);
}
Čtení v Pascalu
var f:file of char;
    a:char;
begin
	assign(f,'\\.\USBPIPE');
	reset(f);
	read(f,a);
	close(f);
	writeln(a);
end;