\ man smrz

man smrz
Pinouty, schémata, obrázky a popisky k zařízením, konektorům a pomůckám, které jsou natolik obyčejné, že se k nim dokumentace nepíše.

Plochý vodič

Obr. 1 - plochý vodič. Čísla vodičů jsou totožná s barevným kódem odporů :-)

Lámací lišta (dvě řady jehliček) při pohledu shora (ze strany součástek).

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

Obr. 2 - číslování headeru 5x2

Pony Prog, SI-prog

2

4

MOSI

out

6

MISO

in

8

SCK

out

10

RESET

out

1

Vcc

3

5

7

GND

9

GND

Obr. 2 - SI-prog

Sériová linka

Konektor DB9/M samec (male), pohled zpředu (jako je to na PC). Vstup/výstup je z hlediska PC (data terminal).

1

DCD

in

2

RxD

in

3

TxD

out

4

DTR

out

5

GND

out

6

DSR

in

7

RTS

out

8

CTS

in

9

RI

in

1: DCD - data carrier detect, active low
2: TxD - transmit data (vysílaná data)
3: RxD - receive data (přijímaná data)
4: DTR - data terminal ready (počítač připraven), active low
5: GND - zem
6: DSR - data set ready (zařízení připraveno), active low
7: RTS - request to send (počítač má volný přijímací buffer), zařízení může vysílat), active low
8: CTS - clear to send (zařízení má volný přijímací buffer, počítač může vysílat), active low
9: RI - ring indicator, active low

Logické úrovně na RS-232
Logická jednička (high): -12V
Logická nula (low): +12V

Null-modem cable (sériový laplink):
RxD - TxD (co jeden vysílá, druhý přijímá)
RTS - CTS (chce-li jeden data, druhý má povolení posílat)
DTR - DSR (je-li jeden připraven, druhému se to jeví jako přítomnost modemu)
Stačí spojit pouze RxD-TxD a země spolu, vybrat žádné potvrzování.
Pokud jsou spojeny všechny uvedené cesty, lze vybrat hardwarové potvrzování.
Přenos dat:
Data jsou přenášena LSb first.
Lichá parita - celkový počet jedniček ve zprávě (včetně paritního bitu) musí být lichý. Paritní bit je negovaný XOR všech bitů zprávy. Např. XOR osmi jedniček je nula. Paritní bit bude 1 a celkový počet jedniček bude tedy lichý.
Sudá parita - celkový počet jedniček ve zprávě (včetně paritního bitu) musí být sudý. Paritní bit je XOR všech bitů zprávy. Např. XOR osmi nul je nula. Paritní bit bude 0 a celkový počet jedniček bude nulový, tedy sudý.

Paralelní port

Konektor DB25/F samice (female), pohled zpředu (jako je to na PC). Vstup/výstup je z hlediska PC. Číslo portu je hexadecimálně, číslo bitu se počítá od nuly. Poznámka neg znamená, že pin je negován (active low).

13

379:4

in

12

379:5

in

11

379:7

in,neg

10

379:6

in

9

378:7

in/out

8

378:6

in/out

7

378:5

in/out

6

378:4

in/out

5

378:3

in/out

4

378:2

in/out

3

378:1

in/out

2

378:0

in/out

1

37A:0

io,neg

25

GND

24

GND

23

GND

22

GND

21

GND

20

GND

19

GND

18

GND

17

37A:3

io,neg

16

37A:2

io

15

379:3

in

14

37A:1

io,negPort 378:

bit 7

pin 9

in/out

6

8

in/out

5

7

in/out

4

6

in/out

3

5

in/out

2

4

in/out

1

3

in/out

0

2

in/outPort 379:

bit 7

pin 11

in,neg

6

10

in

5

12

in

4

13

in

3

15

in

2

1

0Port 37A:

bit 7

6

5

OE

378

4

INTR

3

17

io,neg

2

16

io

1

14

io,neg

0

1

io,negNastavení obousměrné komunikace:
mov dx,0x37a
out dx,0xf4
mov dx,0x77a
out dx,0x20 ; nastaveno

mov dx,0x37a
in al,dx
and al,0xdf
out dx,al ;ted je 378 nastaven pro zapis

or al,0x20
out dx,al ;ted je 378 nastaven pro cteni


Redukce LPT na dva 5x2 headery:
Data (barevný vodič):

2

GND

4

378:1

lpt 3

6

378:3

lpt 5

8

378:5

lpt 7

10

378:7

lpt 9

1

3

378:0

lpt 2

5

378:2

lpt 4

7

378:4

lpt 6

9

378:6

lpt 8

Obr. 3 - LPT konektor
Data (šedý vodič):

2

GND

4

37A:1

lpt 14

6

37A:3

lpt 17

8

379:4

lpt 13

10

379:6

lpt 10

1

3

37A:0

lpt 1

5

37A:2

lpt 16

7

379:3

lpt 15

9

379:5

lpt 12

JTAG

Boundary scan (JTAG) je posuvný registr, který je schopen paralelně načíst/vnutit logickou hodnotu vývodů integrovaného obvodu. Posuvný registr lze vyčíst/zapsat sériově synchronně. Používá se také na programování obvodů (například hradlových polí Altera).

JTAG (vstupy/výstupy z pohledu programátoru):

2

GND

4

Vcc

6

8

10

GND

1

TCK

out

3

TDO

in

5

TMS

out

7

9

TDI

out


TDI - data in - data vstupující do posuvného registru a vystupující z programátoru na hranu TCK
TDO - data out - data vystupující z posuvného registru a vstupující do programátoru na hranu TCK
TCK - clock - hodinový signál pro klopné obvody posuvného registru
TMS - mode select - řízení stavu automatu (volba čtení/zápisu, identifikace obvodu apod.)
Obr. 4 - ByteBlaster - převodník LPT na JTAG

Řízení podlahového topení a ventilace

Tlačítko vzdálené (1), RJ45, IO z pohledu procesoru:

8

GND

7

GND

6

GND

5

LED1

PB1,out

4

CLICK1

PC4,in

3

TICK1B

PC3,in

2

TICK1A

PC2,in

1

Vcc


Click 1 - stisk rotačního kodéru
Tick 1A - při otočení tlačítka vyšle pulz nuly
Tick 1B - při otočení tlačítka vyšle pulz nuly, o 90° posunutý od Tick 1A
Led 1 - podsvícení otočného tlačítka
Vcc - 5V

Tlačítko blízké (2), header 6x1, IO z pohledu procesoru:

6

GND

5

LED2

PB2,out

4

CLICK2

PB5,in

3

TICK2B

PB4,in

2

TICK2A

PB3,in

1

Vcc


Port B:

7

6

5

CLICK2

in

4

TICK2B

in

3

TICK2A

in

2

LED2

out

1

LED1

out

0


Port C:

7

6

5

DiLi

out

4

CLICK1

in

3

TICK1B

in

2

TICK1A

in

1

TERM1

a/d

0

TERM0

a/d


DiLi - Display Light - podsvícení LCD
TERM1 - napětí na termistoru 1
TERM0 - napětí na termistoru 0

Port D:

7

DB7

out

6

DB6

out

5

DB5

out

4

DB4

out

3

E

out

2

RS

out

1

TxD

out

0

RxD

in


DB7-4 - horní půlbyte dat/instrukcí pro LCD
E - potvrzení dat, hodinový pulz do jedničky, klidová hodnota 0, aktivní sestupná hrana
RS - volba data (RS=1) nebo instrukce (RS=0)
TxD - komunikace s výkonovým spínačem, 19200baud, lichá patita, 8 bitů dat, 1 stop bit, výstup
RxD - komunikace s výkonovým spínačem, 19200baud, lichá patita, 8 bitů dat, 1 stop bit, vstup

Snímání teploty, RJ45:

8

T3+

7

T3-

6

T2+

5

T2-

4

T1+

3

T1-

2

T0+

1

T0-Propojení řízení a spínače, RJ45, IO z pohledu řízení:

8

T3+

a/d

7

T3-

a/d

6

TxD

out

5

GND

4

T2+

a/d

3

T2-

a/d

2

Vcc

1

GNDPropojovací kabel pro snímače a komunikaci:

8

Br

7

W/Br

6

Bl

5

W/Bl

4

Gr

3

W/Gr

2

Or

1

W/OrPropojovací kabel pro vzdálené tlačítko:

8

W/Br

a/d

7

W/Bl

a/d

6

W/Gr

5

W/Or

4

Br

a/d

3

Bl

a/d

2

Gr

1

Or


Or, W/Or - Orange, White-orange
Gr, W/Gr - Green, White-green
Bl, W/Bl - Blue, White-blue
Br, W/Br - Brown, White-brown

Spínač:

Port B:

7

6

5

4

3

2

VentK

out

1

VentE

out

0

PwrOn

out


Port C:

7

6

5

4

3

2

1

TERM3

a/d

0

TERM2

a/d


Port D:

7

LedR

red

6

LedO

orange

5

LedG

green

4

Topeni

out

3

PwrOff

in

2

1

0

RxD

in


Svorkovnice 6:

6

PwrOn

o.c.

5

24V

4

Topeni

o.c.

3

VentE

o.c.

2

12V

1

VentK

o.c.


o. c. - Open Collector, pin je zemněn (on) nebo odpojen (off).
Svorkovnice 3:

3

12V

2

5V

1

GND


Kabel k ATX zdroji:

8

Br

+12V

7

W/Br

+12V

6

Bl

GND

5

W/Bl

GND

4

Gr

PwrOn

3

W/Gr

PwrOn

2

Or

+5V

1

W/Or

+5V


Kabel k střešní ventilaci:

8

Br

+12V

7

W/Br

VentE

6

Bl

+12V

5

W/Bl

VentE

4

Gr

+12V

3

W/Gr

VentE

2

Or

+12V

1

W/Or

VentE


Kabel k vnitřní ventilaci:

8

Br

+12V

7

W/Br

VentK

6

Bl

5

W/Bl

4

Gr

3

W/Gr

2

Or

+12V

1

W/Or

VentZ


Obr. 5 - Ovládání topení

Obr. 6 - Konektory ovládání topení

Obr. 7 - Spínací prvek

Laboratorní zdroj

Zdroj
Pinout USB konektoru:

1

+5V

2

DP

3

DM

4

GNDPřenosný laboratorní zdroj je určen pro napájení zařízení, které potřebují stabilizované stejnosměrné napětí od -24V do +70V s proudovým odběrem 100mA až 3A.
Napájení zdroje:
  • DC 5-24V, nebo AC 5-17Vef jack 2,5mm (+uvnitř,-vně)
  • +5V USB Vbus

Výstup zdroje:
  • snižující zdroj (step-down converter): 1,8-20V @ 3A
  • zvyšující zdroj (step-up converter): 5-70V @ 50mA
  • invertující zdroj (inverter): -1,8 až -20V @ 100mA

V obvodu jsou použity tři pulzní zdroje MC34063 a jeden výkonový tranzistor NPN BC239 ve snižující části.

SPI display 4x 7 segmentů

Display
Pinout konektoru:

1

+5V

2

MOSI

3

CLK

4

GNDObvod se skládá ze čtyřech integrovaných obvodů 74LS374 (8xDFF), které jsou zapojeny jako 32-bitový posuvný registr. Data (MOSI) vstupují do registru s náběžnou hranou hodin (CLK). Mapování posuvného registru na segmenty displeje přibližuje soubor 7segment.xls.

Regulátor pro hrotovou páječku

Regulátor páječky
Pinout DIN 5 konektoru páječky (samec, na kabel):

5

SENS+

2

+24V

4

SENS-

3

1

GNDObvod snímá napětí mezi vodiči 4 a 5 (SENS- a SENS+) diferenciálním A/D převodníkem a z jeho velikosti počítá teplotu hrotu. Rotačním kodérem se nastavuje cílová teplota. Na spirálu je přivedeno napětí +24V (pin 2) a zem (pin 1) je spínána pomocí páru MOSFET tranzistorů (FDS6961A). Aktuální nebo cílová teplota je zobrazována na segmentovém displeji. Řízení provádí obvod ATtiny15L, který je napájen +5V z pulzního zdroje MC34063.

Schéma je v souboru pajka_schema.gif.

Měřič kapacity

Měřič kapacity

Přípravek slouží k orientačnímu určení kapacity kondenzátoru. Především u SMD kondenzátorů, které nemají potisk, je často nutné zjistit přibližnou hodnotu kapacity. Obvod střídavě vybíjí a nabíjí kondenzátor (připojený mezi CAP+ a CAP-) napěťovým zdrojem s přepínatelným vnitřním odporem a měří dobu nabíjení. Rozsah měřáku (vnitřní odpor zdroje) je přepínán automaticky tak, aby se minimalizovala chyba při měření doby nabíjení. Hodnota kapacity je zobrazována na segmentovém displeji ve formátu JDSE (jednotky, desetiny, setiny, exponent). Měřák posílá při každém odměru a každém přepnutí rozsahu zprávu po sériové lince (19200 baud, 8 bitů, 1 stop bit, žádná parita), ve které sděluje pro potřeby kalibrace naměřenou dobu a zvolený rozsah, avšak pro praktické použití nemají hodnoty význam. Obvod je realizován procesorem ATmega8L s krystalem 8MHz. Napájecí napětí je +5VDC. Programovací rozhraní ISP má 10-pinový konektor pro Pony-prog.

Schéma je v souboru meric-schema.gif.